neste vídeo móstranse as técnicas de grabado máis habituais e resumidas. O grabado calcográfico, en madeira e en metal, ademáis a litografía e a serigrafía.