Neste video veredes unha introducción á técnica do acrílico.