Coa técnica de Lápiz sobre táboa ou papel e aguadas pódense conseguir cousas tan realistas coma estas dun gran artista. Para ir desfrutando do debuxo artístico.