A liña é unha serie de televisión italiana creada por Osvaldo Cavandoli a finais dos anos 1960. Trátase dunha serie animada na que cada episodio dura uns dous ou tres minutos. Por regra xeral cada episodio comeza cunha man humana filmada en imaxe real, a do debuxante da liña, que debuxa a un personaxe a man alzada sobre unha liña horizontal que fai ás veces do chan sobre o que camiña devandito personaxe. Ao camiñar o personaxe atópase con obstáculos e a miúdo recorre ao debuxante para sortealos. A cor do fondo cambia en función dos estados de ánimo do personaxe pero a maior parte dos episodios son en branco e negro. Este debuxo animado foi usado orixinariamente en anuncios comerciais antes de converterse nunha serie animada. No ano 1969 Cavandoli crea o personaxe para o anuncio comercial dunha compañía que vendía artigos de cociña. O personaxe logo foi simplificado, por exemplo deixáronse ao carón as cores e os detalles, e así o público podía concentrarse nas súas accións. En cada episodio o personaxe adoita saudar ao animador, empezar a camiñar e usualmente dar cun obstáculo. Un obstáculo recurrente é un abrupto fin de liña. O personaxe, cuxa voz era interpretada por Carlo Bonomi, adoita enfadarse e queixarse, mentres o animador debúxalle unha «solución». Nese momento móstrase a man real e o lápiz do animador ao debuxar.