Cara o final desta presentación en Slideshare podemos ver como fabricar unha anomorfose a partires dun simple procedemento que calquera de nós pode facer. Os exemplos que se nos ofrecen son sinxelos. Imaxina algo máis elaborado e a fabricar anamorfoses!