"The Music Scene" from Anthony Francisco Schepperd on Vimeo.

Vídeo da música oficial para Blockhead de ’A Escena Music.

Unha mente animada fúndese cun humano en Nova York, onde aparecen unha TV e animais. Todo o elenco para unha banda sonora sinceramente melódica de Blockhead que se titula ’A Escena Music.