neste video tutorial poderás observar como se fai unha figura a partires dunhas primeiras liñas estructurais que axudan a compoñer a pose do modelo que se quere representar. A medida que avanza o video podes ver como se van definindo grazas a eses primeiros trazos o debuxo e a figura para posteriormente darlle máis matices e cada vez mellorar o debuxo. O video evidentemente está acelerado pois un debuxo coma este non se fai en este tempo record. Que o desfrutedes e o analicedes como estades aprendendo a facer en clase.