documental sobre outros modelos de educación. na sociedade actual as críticas á escola actualmente e como caben outros modelos nos que verdadeiramente ocurre o feito educativo.