Ensínovos, varias obras nunha especie de librillo en ISSUU, do que posiblemente exporei en Vigo. Esta edición da feira espacio atlántico presenta unha gran cantidade de novidades respecto ás tres edicións da súa predecesora Puro Arte. Tomando como punto fundamental garantir a calidade dos expositores participantes na Feira, creouse un Comité de Selección que se encargará de deliberar que galerías participarán na cita que se celebrará do 14 ao 17 de xaneiro, convertíndose espacio atlántico nun dos referentes estables do mercado internacional da arte.O voso profe vai estar dentro da galería de arte Espacio 48, e coa que normalmente expón a súa obra cada certo tempo. Tedes que asistir, cadra fin de semana.