Apuntes sobre a natureza da imaxe e sobre os niveis de iconicidade para 1º de Bacharelato na asignatura de Cultura Audiovisual. Podedes ir sobre outros enlaces que teñen que ver con isto e que xa están publicados en vídeos neste mesmo blog ben indo sobre o historial de entradas ou ben indo ao apartado de videos publicados. Lembro que son interesantes os xogos de sentido e de semántica que coas imaxes fotográficas de obxectos fai o artista Chema Madoz, vídeo que xa publiquei fai algún tempo. e que podedes ir nesta dirección: CHEMA MADOZ en youtube.