Neste vídeo didáctico descubrimos os procesos nos que estivo traballando M.C.Escher durante moito tempo. Creaba cadros nos que utilizaba o tema como fondo e forma á vez. Tamén está relacionado o seu traballos coas redes modulares, con figuras que resultan deconcertantes e enigmáticas...unha maravilla para contemplar.