Temas para un reportaje
View more presentations from martarohe.
Nesta presentación veremos cómo nun mesmo tema podemos facer diferentes fotografías e polo mesmo crear diferentes sensacións.