Co tema de Homoloxía podemos solucionar problemas de cónica utilizando poucas liñas no debuxo. Grazas a que utilizamos V como centro desa homoloxía e as rectas LH e LT como límites poderemos resolver dun xeito rápido.