Como estamos co tema "natureza da imaxe" en 1º de Bac, na asigantura de Cultura audiovisual, pareceume interesante porvos unha presentación de fotografías do artista madrileño (1958) Chema Madoz, que traballa coa imaxe dun xeito especial. Propón outros significados aos obxectos dependendo da súa colocación ou por que se asemellan ao que quere expresar e a outros diferentes.