A escultura das vangardas: "os ismos" dos que vos falei na clase, coas claves, os autores áis importantes. breves comentarios sobre as características. ide collendo nomes e ideas para afianzar coñecementos. Mirade cómo as formas se foron simplificando e tamén abstraendo. A forma fermosa xa non é o que era nas épocas clásicas do arte.