A técnica da acuarela explicada paso a paso, as técnicas máis habituais, os materiais, o tensado do papel...