Sebastião Salgado é un dos fotógrafos documentais máis importantes do mundo. 
Doutor en economía, descubriu a fotografía como un medio de sensibilización
para de pequenos fenómenos sociais. Nacido en Minas Xerais, Brasil,
documentou a vida dos traballadores sen terra no seu país, dos excluídos, dos
esquecidos en todo o mundo. Formou parte da prestixiosa axencia de fotografía
Magnum e publicou unha manchea de libros de fotografía que tiveron e ainda
teñen unha grande repercusión sobre a fotografía actual. Está considerado un dos
fotógramos máis relevantes do panorama fotográfico mundial.