Isidro Ferrer (Madrid , 1963 ) é un ilustrador e deseñador 
gráfico e artista.
Era un actor de teatro antes de guiar a súa carreira cara
o deseño gráfico e é nesta actividade na que, desde finais
dos anos 80, foi e é especialmente importante no escenario
nacional e internacional, chegando a colleitar o Nacional de
Deseño en 2002 e un Premio Nacional de Ilustración en 2006.
Entre a súa lista de clientes inclúen o xornal de El País, a
editorial Santillana e o Centro Nacional de Teatro, co que xa
traballou para a realización dos carteis das tempadas 2006,
07,08 e 09 e que foron exhibidos en varios países.

Nas súas obras e imaxes xoga con diferentes significados e
obxectos do cotián que gañan unha importancia excepcional,
converténdose no significante de contido sorprendente e
moitas outras veces serven como un medio para represen-
tárense a si mesmo. Xoga co surrealismo e combinándoos
de xeito que xuntos engaden unha nova dimensión ao
obxecto ou á imaxe. Ademais, as texturas teñen un papel
importante nas composicións dos materiais que, pasando
polo seu filtro, humanízanse ou "animalízanse" convertén-
dose en persoaxes únicas. O proceso coherente que segue
na creación das imaxes e na realización das obras, parte da
elección dos materiais e obxectos, segue coa súa manipu-
lación, "mellora" ou cambio, e finalmente (case sempre) coa
fotografía como elemento de soporte final.