nista presentación poderemos coñecer exemplos dos diferentes movementos artísticos ocorridos durante os séculos XIX e do XX (ata ben entrado este), as obras e os/as artistas que foron máis representativos/as. faltaríanos un percorrido pola arte galega pero deixámolo para outra ocasión.