O pastel

O pastel é un medio pictórico que resultou atractivo a infinidade de artistas, tanto pola luminosidad e intensidade da cor, debida á gran proporción de pigmento que as barras conteñen, como pola sencillez da súa manexo, posto que non require paleta, pinceles nin sustancias diluyentes.
O feito de que o pastel sexa unha técnica seca proporciona ao pintor a vantaxe da rapidez, xa que non se ve obrigado a esperar a que a pintura séquese para aplicar novas capas encima. Esta pintura, ademais, encerra unha interesante versatilidad que permite pintar con finas liñas superpuestas, facer veladuras e tamén traballar con empaste e cores saturadas.