Igual que no anterior video nas entradas a este blogue, trátase do mesmo evento, pero niste caso o vídeo foi midificado para que vexades o tema do xogo que se fai entre as imaxes e a música dun xeito máis evidente...