neste video aprendemos a facer cortes dun xeito xeométrico sobre o papel. pode servirnos para a decoración, o deseño e solucións plásticas nalgún traballo plástico en xeral...