eEn novembro de 04.2008
  Do Colectivo Wooster:

Unha Mosca Sobre a Parede é o momento de saída deste "timelapse", o control de movemento nunha película de lona circular feita para a Canle de Descubrimento en Sudáfrica. O tema era o ambiente e as respostas do artista a iso. Numerosos artistas da rúa, músicos, pintores e animadores contribuíron o seu talento (oito en total) e tempo para a causa durante un período dunhas 12 horas para facer ao final unha película de 2 minutos.
Vía. chunnel.tv

Circular Painting from Fly on the Wall on Vimeo.