20090428125239-sen-titulo.jpg

1º debuxo que vos mostro, sérvenos como exemplo para falarvos da mellor colocación dun plano e a súa utilización nun problema típico de diédrico no referido a seccións de figuras poliédricas con planos.