Isto é unha colección de películas, guións visualizados e imaxes tomadas durante a fabricación da película curta ' a Semente ', que dirixeu Johnny Kelly. Foi producido por Producións de Conexión. Fixádevos en cantas persoas traballan, nos materiais que posúen e sobre todo nunha parte do vídeo cando aparece o proceso de creación da técnica stopmotion, ou fotograma a fotograma, aparte dos pasos sobre a creación desde o guión técnico, ata a postproducción das imaxes feitas por ordenador.

 


Making of 'The Seed' from Johnny Kelly on Vimeo

.