"eFTe - Buy local products" from Katarzyna Kijek on Vimeo

Dirixido por Katarzyna Kijek e Przemysaw Adamski Música e son Grzegorz Mako 2009
Quinto episodio " do consello do eFTe " - animacións curtas que teñen un trasfondo sobre o consumo ético.

Atendede á técnica de animación con recortábeis pero animado por ordenador, podemos falar logo de técnicas mixtas.