20090317183401-1-exercicio-2-examen.jpg

Como se ve, o que había que facer era 1º a circunf focal por F2, atopar o simétrico de F1 cunha perpendicular á recta e buscar unha circunferencia calquera que cortase a CF2. Asía atopamos co corte dos ER1 e ER2 o CR que buscamos. Desde ahí, facer a tanxente a CF2 e Unir eses puntos co foco F2. Na unión atopamos o corte. Aqui aparécevos debuxada a elipse. xa sabedes que non fai falla debuxala, pero así quedan demostrados mellor os puntos de corte.