Existen na práctica da Plástica e Visual na aula coas novas tecnoloxías algo que ata agora non se daba: que o/a alumno/a pode interactuar cos contidos e experiencias da materia. Poderán por os seus comentarios, conseguir datos e contidos novos e compartilos.